МЕНЮ
І форум "Української лісової платформи"
23 квітня відбувся Перший форум "Української лісової платформи", присвячений обговоренню проблем управління і фінансування лісової галузі України та впровадження нової лісової реформи. На заході були присутні різні гравці лісової галузі — від представників державних органів, природоохоронних організацій, деревообробного бізнесу, до представників об'єднань громад та профспілкових організацій.
ПЕРЕЙТИ
Українська Лісова Платформа
Незалежний багатосторонній майданчик для пошуку та вироблення спільного бачення цілей і принципів майбутньої лісової політики
Українська Лісова Платформа
Незалежний багатосторонній майданчик для пошуку та вироблення спільного бачення цілей і принципів майбутньої лісової політики
МЕТА
Головною метою платформи є організація ефективного діалогу та співпраці між усіма зацікавленими сторонами для вироблення спільного бачення принципів та цілей лісової політики, які рівноправно враховують економічні, екологічні та соціальні аспекти розвитку лісової галузі в Україні.
УЧАСНИКИ
Учасниками платформи - усі зацікавлені сторони лісової галузі України: представники органів державної влади, громадських організацій, міжнародних організацій, лісових господарств, наукових і проєктних установ,соціально-відповідального бізнесу тощо.
ФОРМАТ
Платформа буде діяти у форматі великих форумів раз на кілька місяців. Між форумами передбачається робота створених тематичних робочих груп. Формат роботи платформи може змінюватися залежно від карантинної ситуації.
РОЛЬ WWF-УКРАЇНА
Українська лісової платформа створена за ініціативи Всесвітнього фонду природи й є незалежним багатостороннім діалоговим майданчиком.
Принципи
1
Українська лісова платформа діє як незалежний багатосторонній діалоговий майданчик, де всі учасники мають рівні права та обов'язки.
2
Участь у діяльності Української лісової платформи є добровільною.
3
Спілкування та співпраця всіх учасників платформи відбувається на засадах взаємоповаги та етичних норм.
4
Кожен учасник платформи може винести на розгляд нагальні питання, які стосується тематики діяльності платформи.
5
Напрацювання та результати роботи платформи можуть використовуватися всіма учасниками без обмежень.
Принципи
1
Українська лісова платформа діє як незалежний багатосторонній діалоговий майданчик, де всі учасники мають рівні права та обов'язки.
2
Участь у діяльності Української лісової платформи є добровільною.
3
Спілкування та співпраця всіх учасників платформи відбувається на засадах взаємоповаги та етичних норм.
4
Кожен учасник платформи може винести на розгляд нагальні питання, які стосується тематики діяльності платформи.
5
Напрацювання та результати роботи платформи можуть використовуватися всіма учасниками без обмежень.
Оголошення
Оголошення
Робочі групи
Робочі групи
4 червня відбулася перша зустріч робочої групи "Української лісової платформи". На зустрічі учасники розробили наступний алгоритм дій:
Першим кроком роботи буде проведення оцінки якості лісової політики за допомогою презентованого на зустрічі інструменту WWF Enabling Environment Assessment Tool. Найближчим часом буде перекладено питання і всі учасники робочої групи отримають анкети для заповнення.

Участь кожного учасника буде надзвичайно важливою, бо допоможе отримати об'єктивну інформацію по всім складовим лісової політики, зокрема у розрізі торгівлі, лісозаготівлі, землекористування, ланцюга постачання тощо. Додаткові зустрічі будуть проведенні для пояснення анкети та/або дискусії отриманих результатів.
WWF Enabling Environment Assessment Tool
У рамках роботи Української лісової платформи триває оцінка якості лісової політики України. Оцінка відбувається за допомогою інструменту WWF Enabling Environment Assessment Tool.

Методологія полягає у проставленні оцінок —відповідей на питання, що стосуються якості політики "на папері", втілення її де-факто та якості і способах залучення зацікавлених сторін до прийняття рішень, що стосуються лісів.

Проставлені оцінки дозволяють графічно оцінити якість лісової політики та управління одразу у кількох площинах:
  • принципів хорошого управління (прозорість, інклюзивність, ефективність),
  • ключових сегментів, що обумовлюють якість управління (заходи з подолання корупції, узгодження міжсекторних політик, наявність інституційних рамок),
  • та в площині тематичних секторів галузі (землекористування, лісозаготівля, торгівля тощо).
Відповідно, проведена оцінка дозволить об'єктивно ідентифікувати не лише слабкі ланки нинішнього лісоуправління, а й оцінити наскільки сильно вони відхиляються від ідеальної картини.

Наразі опитувальники розіслані всім зареєстрованим учасникам робочої групи Української лісової платформи.

Однак, чим більше коло залучених зацікавлених сторін до опитування та ширше представлені інтереси і фахові знання при наданні відповідей, тим об'єктивнішою буде оцінка.

Саме тому, якщо ви є фахівцем лісової галузі запрошуємо вас доєднатися до дослідження. За посиланням доступні бланки опитування, файли та відеозапис з інструкцією, як заповнювати документ.

Ви можете надіслати заповнені вами опитувальники (або всі, або лише окремі з них) до 12 вересня включно на пошту aplyha@wwf.ua з обов'язковим зазначенням організації, яку ви представляєте (якщо представляєте) та вашого фаху.

УВАГА! Для доступу до відео інструкції введіть, будь ласка, код доступу: 27MZAYT&
Після проведення оцінки та отримання об'єктивної картини сильних та слабких сторін поточної лісової політики, буде створено підгрупу з політичних питань. Підгрупа займатиметься створенням принципів, на яких має будуватися лісова політика для відповіді на поточні та майбутні виклики.
Враховуючи нагальність вирішення ряду проблем та потребу напрацювання закладених в наявному проєкті стратегії складових, буде створено тактичну підгрупу. Вона збиратиметься у разі потреби для обговорення і надання пропозицій до поточних напрацювань. Засідання підгрупи також планується розпочати після завершення оцінки політики, за винятком виникнення термінової потреби.
Матеріали
Матеріали
Контактна особа:
Андрій Плига
Email: aplyha@wwf.ua