МЕНЮ
І форум "Української лісової платформи"
23 квітня відбувся Перший форум "Української лісової платформи", присвячений обговоренню проблем управління і фінансування лісової галузі України та впровадження нової лісової реформи. На заході були присутні різні гравці лісової галузі — від представників державних органів, природоохоронних організацій, деревообробного бізнесу, до представників об'єднань громад та профспілкових організацій.
ПЕРЕЙТИ
Українська Лісова Платформа
Незалежний багатосторонній майданчик для пошуку та вироблення спільного бачення цілей і принципів майбутньої лісової політики
Українська Лісова Платформа
Незалежний багатосторонній майданчик для пошуку та вироблення спільного бачення цілей і принципів майбутньої лісової політики
МЕТА
Головною метою платформи є організація ефективного діалогу та співпраці між усіма зацікавленими сторонами для вироблення спільного бачення принципів та цілей лісової політики, які рівноправно враховують економічні, екологічні та соціальні аспекти розвитку лісової галузі в Україні.
УЧАСНИКИ
Учасниками платформи - усі зацікавлені сторони лісової галузі України: представники органів державної влади, громадських організацій, міжнародних організацій, лісових господарств, наукових і проєктних установ,соціально-відповідального бізнесу тощо.
ФОРМАТ
Платформа буде діяти у форматі великих форумів раз на кілька місяців. Між форумами передбачається робота створених тематичних робочих груп. Формат роботи платформи може змінюватися залежно від карантинної ситуації.
РОЛЬ WWF-УКРАЇНА
Українська лісової платформа створена за ініціативи Всесвітнього фонду природи й є незалежним багатостороннім діалоговим майданчиком.
Принципи
1
Українська лісова платформа діє як незалежний багатосторонній діалоговий майданчик, де всі учасники мають рівні права та обов'язки.
2
Участь у діяльності Української лісової платформи є добровільною.
3
Спілкування та співпраця всіх учасників платформи відбувається на засадах взаємоповаги та етичних норм.
4
Кожен учасник платформи може винести на розгляд нагальні питання, які стосується тематики діяльності платформи.
5
Напрацювання та результати роботи платформи можуть використовуватися всіма учасниками без обмежень.
Принципи
1
Українська лісова платформа діє як незалежний багатосторонній діалоговий майданчик, де всі учасники мають рівні права та обов'язки.
2
Участь у діяльності Української лісової платформи є добровільною.
3
Спілкування та співпраця всіх учасників платформи відбувається на засадах взаємоповаги та етичних норм.
4
Кожен учасник платформи може винести на розгляд нагальні питання, які стосується тематики діяльності платформи.
5
Напрацювання та результати роботи платформи можуть використовуватися всіма учасниками без обмежень.
Оголошення
Оголошення
Робочі групи
Робочі групи
4 червня відбулася перша зустріч робочої групи "Української лісової платформи". На зустрічі учасники розробили наступний алгоритм дій:
1
Першим кроком роботи буде проведення оцінки якості лісової політики за допомогою презентованого на зустрічі інструменту WWF Enabling Environment Assessment Tool. Найближчим часом буде перекладено питання і всі учасники робочої групи отримають анкети для заповнення.

Участь кожного учасника буде надзвичайно важливою, бо допоможе отримати об'єктивну інформацію по всім складовим лісової політики, зокрема у розрізі торгівлі, лісозаготівлі, землекористування, ланцюга постачання тощо. Додаткові зустрічі будуть проведенні для пояснення анкети та/або дискусії отриманих результатів.
2
Після проведення оцінки та отримання об'єктивної картини сильних та слабких сторін поточної лісової політики, буде створено підгрупу з політичних питань. Підгрупа займатиметься створенням принципів, на яких має будуватися лісова політика для відповіді на поточні та майбутні виклики.
3
Враховуючи нагальність вирішення ряду проблем та потребу напрацювання закладених в наявному проєкті стратегії складових, буде створено тактичну підгрупу. Вона збиратиметься у разі потреби для обговорення і надання пропозицій до поточних напрацювань. Засідання підгрупи також планується розпочати після завершення оцінки політики, за винятком виникнення термінової потреби.
Матеріали
Матеріали
Контактна особа:
Андрій Плига
Email: aplyha@wwf.ua