ІV форум "Української лісової платформи"

9 лютого 2023 року відбувся IV Форум “Української лісової платформи”, присвячений питанням реформування управління лісової галузі, відповідно до Постанови КМУ № 1003 від 7 вересня 2022 року  та відповідного Закону України “Про особливості управління об'єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України»”.

Експерти презентували своє бачення впливу лісової реформи на різні аспекти функціонування лісової галузі. Доповідачі озвучили потреби у підвищенні стійкості лісових насаджень до змін клімату шляхом широкого впровадження  кращих практик ведення лісового господарства (зокрема, наближеного до природи лісівництва) й використання природного поновлення,  інтегрованого управління ландшафтними пожежами й підготовку до нового пожежонебезпечного періоду 2023 року, що  значно ускладнюється війною.  

Окрему увагу приділено потенційним можливостям та ризикам для природоохоронної діяльності від реформування лісової галузі, особливо зважаючи на перспективу інтеграції до ЄС та відповідні зобов'язання.   Також проаналізовано перспективи та ризики добровільної лісової сертифікації в умовах сучасного реформування лісової галузі України. У заході взяли участь понад 150 учасників, серед яких  представники державних органів, природоохоронних організацій, деревообробного бізнесу, лісівничої науки.

Головні теми IV форуму

Нагальність та доцільність створення ДП “Ліси Україна” під час воєнного стану.

Дотримання природоохоронного законодавства під час функціонування підприємства ДП “Ліси України”.

Ризики практик для сталого лісового господарства, зокрема для  наближеного до природи лісівництва та протипожежного менеджменту.

Нові ризики функціонування для добровільної сертифікації.

Матеріали форуму

ЗАПИС ВЕБІНАРУ

У цьому Анонімному опитувальникуВи маєте змогу залишити питання чи коментар до представників керівництва лісової галузі, доповідачів, команди WWF-Україна тощо.

На основі накопичених питань буде створено офіційний запит до відповідних інституцій. Лист із відповідями буде оприлюднено на сторінці Української лісової платформи.
Ключові питання з Анонімного  опитувальника будуть переміщені наДошку реакцій , де кожен може виявити підтримку до кожного питань. Таким чином буде визначено найактуальніші питання.

Програма ІV форуму Української лісової платформи

ЗАВАНТАЖИТИ

Презентації учасників

«Вплив лісової реформи на здійснення природоохоронної діяльності» - Петро Тєстов,  керівник експертного відділу Української природоохоронної групи (UNСG), експерт WWF-Україна

ЗАВАНТАЖИТИ

«Перспективи та ризики добровільної лісової сертифікації в умовах сучасного реформування лісової галузі» - Сергій Розвод,  директор  ТОВ “Легалліс”

ЗАВАНТАЖИТИ

«Перспективи використання наближеного до природи лісівництва та інтегрованого управління ландшафтними пожежами в контексті змінклімату, післявоєнного відновлення та реформування лісової галузі України» - Сергій Зібцев, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри лісівництва НУБіП України, директор Регіонального Східноєвропейського  центру моніторингу пожеж, експерт WWF-Україна

ЗАВАНТАЖИТИ

Результати

Доповідачі та учасники Української лісової платформи загострили увагу на  економічному позиціонуванні реформування лісової галузі України. Очеивдно, що дотримання екологічних вимог та підвищення стійкості лісових насаджень - це кроки на зустріч євроінтеграції, які галузь має зробити  вже сьогодні. Тож саме стале управління лісами має бути основою реформування лісової галузі, а не отримання прибутків. В цьому контексті реформування лісової галузі дає потенційно можливості до зміни застарілих й не практичних шаблонів у відтворенні  лісів, проведення лісівничих доглядів, особливо у молодняках економічно непривабливих, лісозаготівлі та збереження цінних лісів.  Звісно воєнний стан зменшив прозорість лісової галузі, у т.ч. стосовно кадрової політики, що може нести загрози для втілення кращих практик ведення лісового господарств

Подальшого роз'яснення потребують питання щодо:

✓ кроків із підвищення стійкості і адаптації лісового господарства до невідворотних кліматичних змін, що посилюються впливом війни;
✓ підготовки до нового пожежонебезпечного періоду та протоколу реагування на пожежі у період ліквідації підприємств та запуску філій;
✓ механізму взаємодії ДП “Ліси України”,  його філій із Державним агентством лісових ресурсів й міжрегіональними управліннями та територіальними органами влади;
✓ Правове поле,  у якому можуть діяти філії ДП “Ліси України”, що не мають статусу юридичної  особи;
✓ аудит діяльності лісогосподарських підприємств, що ліквідовані, та фінансові потреби і джерела їх покриття;
✓ підготовки наукових кадрів та особливо  ГІС-фахівців для належного реформування і функціонування лісової галузі;
✓ організації лісовпорядкування та моніторингу;
✓ подальші кроки уряду щодо реформування лісової галузі.

Подальші кроки

Подальші  кроки полягатимуть у формуванні офіційного запиту на основі озвучених питань учасниками  Української лісової платформи до відповідних інституцій.

Перелік питань від учасників IV Форуму Української лісової платформи

Лист-відповідь від ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ"

Лист-відповідь від  Державного агенства лісових ресурсів України

Лист-відповідь Додаток до листа-відповіді  від  Державного агенства лісових ресурсів України від  Державного агентства лісових ресурсів України

Михайло Богомаз

Email:mbogomaz@wwf.ua