Іv форум "Української лісової платформи"
9 лютого 2023 року відбувся IV Форум “Української лісової платформи”, присвячений питанням реформування управління лісової галузі. WWF-Україна проаналізував нагальність та доцільність створення ДП “Ліси Україна” під час воєнного стану, ризики практик для сталого лісового господарства та протипожежного менеджменту. Ці теми стали ключовими для обговорення на форумі, разом із питаннями ризиків добровільної лісової сертифікації в умовах сучасного реформування лісової галузі України.
ПЕРЕЙТИ

Українська Лісова Платформа

Незалежний багатосторонній майданчик для пошуку та вироблення спільного бачення цілей і принципів майбутньої лісової політики
Дізнатися більше
МЕТА
Головною метою платформи є організація ефективного діалогу та співпраці між усіма зацікавленими сторонами для вироблення спільного бачення принципів та цілей лісової політики, які рівноправно враховують економічні, екологічні та соціальні аспекти розвитку лісової галузі в Україні.
УЧАСНИКИ
Учасниками платформи - усі зацікавлені сторони лісової галузі України: представники органів державної влади, громадських організацій, міжнародних організацій, лісових господарств, наукових і проєктних установ,соціально-відповідального бізнесу тощо.
ФОРМАТ
Платформа буде діяти у форматі великих форумів раз на кілька місяців. Між форумами передбачається робота створених тематичних робочих груп. Формат роботи платформи може змінюватися залежно від карантинної ситуації.
РОЛЬ WWF-УКРАЇНА
Українська лісової платформа створена за ініціативи Всесвітнього фонду природи й є незалежним багатостороннім діалоговим майданчиком.

Принципи

1
Українська лісова платформа діє як незалежний багатосторонній діалоговий майданчик, де всі учасники мають рівні права та обов'язки.
2
Участь у діяльності Української лісової платформи є добровільною.
3
Спілкування та співпраця всіх учасників платформи відбувається на засадах взаємоповаги та етичних норм.
4
Кожен учасник платформи може винести на розгляд нагальні питання, які стосується тематики діяльності платформи.
5
Напрацювання та результати роботи платформи можуть використовуватися всіма учасниками без обмежень.
Робочі групи
4 червня відбулася перша зустріч робочої групи "Української лісової платформи". На зустрічі учасники розробили наступний алгоритм дій:
Першим кроком роботи буде проведення оцінки якості лісової політики за допомогою презентованого на зустрічі інструменту WWF Enabling Environment Assessment Tool. Найближчим часом буде перекладено питання і всі учасники робочої групи отримають анкети для заповнення.
Участь кожного учасника буде надзвичайно важливою, бо допоможе отримати об'єктивну інформацію по всім складовим лісової політики, зокрема у розрізі торгівлі, лісозаготівлі, землекористування, ланцюга постачання тощо. Додаткові зустрічі будуть проведенні для пояснення анкети та/або дискусії отриманих результатів.
WWF Enabling Environment
Assessment Tool
Після проведення оцінки та отримання об'єктивної картини сильних та слабких сторін поточної лісової політики, буде створено підгрупу з політичних питань. Підгрупа займатиметься створенням принципів, на яких має будуватися лісова політика для відповіді на поточні та майбутні виклики.
Враховуючи нагальність вирішення ряду проблем та потребу напрацювання закладених в наявному проєкті стратегії складових, буде створено тактичну підгрупу. Вона збиратиметься у разі потреби для обговорення і надання пропозицій до поточних напрацювань. Засідання підгрупи також планується розпочати після завершення оцінки політики, за винятком виникнення термінової потреби.
ЗАПИС ЗАСІДАННЯ
Брошура
Брошура
Брошура
Брошура

Матеріали

Брошура
Аналіз державного управління та фінансування у лісовій галузі України: організаційно-правові аспекти

Протягом квітня — першої половини червня 2020 року тривало дослідження "Аналіз державного управління та фінансування у лісовій галузі України: організаційно-правові аспекти", здійснене зусиллями WWF-Україна. У дослідженні проаналізовані проблемні питання державного управління та фінансування у сфері використання, охорони та відтворення лісів, зокрема стосовно правового регулювання, розподілу повноважень, бюджетного фінансування, дивідендів та окремих аспектів оподаткування (без фокусування на проблемах, пов'язаних із мисливським господарством та полюванням).
Ознайомитись
Брошура
Державна стратегія управління лісами України до 2035 року. ПРОЄКТ ДО ОБГОВОРЕННЯ

Проєкт Державної стратегії управління лісами України до 2035 року, розроблений робочою групою, створений в 2020 році при Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України
Ознайомитись
Брошура
Інтерактивний інструмент "Погодження рубок лісу в Україні"

Інтерактивний інструмент "Погодження рубок лісу в Україні" призначений допомогти розібратися із заплутаною системою погодження рубок у різних категоріях лісів, складним процесом прийняття рішень, що стоїть за кожним випадком офіційної вирубки та низкою документів і рішень, потрібних для проведення рубки без порушення законодавства.
Ознайомитись

Михайло Богомаз

Email:mbogomaz@wwf.ua