V Форум Української лісової платформи

27 червня відбувся V Форум Української лісової платформи, що був присвячений питанням юридичних основ сталих практик менеджменту лісів, зокрема наближеному до природи лісівництву та управлінню лісами навколо водойм.

WWF-Україна проаналізував загальні правові засади визнання у законодавстві України наближеного до природи лісівництва та використання його для підвищення стійкості лісів до зміни клімату та пожеж. Проблеми господарювання у лісах навколо водойм розглянута як з точки зору лісового господарства, природоохорони, так і з погляду на необхідність інтеграції у плани управління річковими басейнами.

Експерти презентували своє бачення впливу лісової реформи на різні аспекти функціонування лісової галузі. Доповідачі озвучили потреби у підвищенні стійкості лісових насаджень до змін клімату шляхом широкого впровадження  кращих практик ведення лісового господарства (зокрема, наближеного до природи лісівництва) й використання природного поновлення,  інтегрованого управління ландшафтними пожежами й підготовку до нового пожежонебезпечного періоду 2023 року, що  значно ускладнюється війною.  

Окрему увагу приділено потенційним можливостям та ризикам для природоохоронної діяльності від реформування лісової галузі, особливо зважаючи на перспективу інтеграції до ЄС та відповідні зобов'язання.   Також проаналізовано перспективи та ризики добровільної лісової сертифікації в умовах сучасного реформування лісової галузі України. У заході взяли участь понад 150 учасників, серед яких  представники державних органів, природоохоронних організацій, деревообробного бізнесу, лісівничої науки.

Головні теми V форуму

Проблеми, юридичний аналіз та пропозиції з вдосконалення господарювання у лісах навколо водойм.

Прогалини у взаємодії в управлінні лісовим господарством і річковими басейнами та можливі шляхи їх вирішення.

Наближене до природи лісівництво як лісівничий підхід підвищення стійкості лісів до зміни клімату та пожеж.

Юридичні прогалини у впровадженні наближеного до природи лісівництва.

Матеріали форуму

ЗАПИС ВЕБІНАРУ

Програма V форуму Української лісової платформи

ЗАВАНТАЖИТИ

Презентації учасників

"Наближене до природи лісівництво як лісівничий підхід підвищення стійкості лісів до зміни клімату та пожеж" – Олександр Сошенський,  к.с.-г.н., доцент кафедри лісівництва НУБіП України, співробітник Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж, експерт WWF-Україна

ЗАВАНТАЖИТИ

"Загальні правові засади визнання у законодавстві України та регулювання суспільних відносин щодо наближеного до природи лісівництва, а також напрацювання базових підходів і пропозицій щодо його удосконалення” – Галина Левіна, юристка ГО "ЕкоПраво-Київ", к.ю.н., експертка WWF-Україна

ЗАВАНТАЖИТИ

“Бачення WWF-Україна щодо поширення практики наближеного до природи лісівництва” – Ганна Лобченко, к.с.-г.н., менеджер лісових проєктів WWF-Україна

ЗАВАНТАЖИТИ

"Проблеми господарювання у лісах навколо водойм та пропозиції щодо його вдосконалення" – Сергій Панченко, д.б.н., начальник науково-дослідного відділу Гетьманського національного природного парку

ЗАВАНТАЖИТИ

“Бачення WWF-Україна щодо господарювання у лісах навколо водойм, перспективи удосконалення законодавства з метою їх збереження” – Людмила Сломінська, менеджер лісових проєктів WWF-Україна

ЗАВАНТАЖИТИ

"Плани управління річковими басейнами та лісовпорядкування: прогалини у взаємодії та можливі шляхи  рішення" – Оксана Коноваленко, к.геогр.н., керівниця напряму “Вода” WWF-Україна

ЗАВАНТАЖИТИ

"Інтегроване управління лісами та водними ресурсами в Українських Карпатах" – Юрій Дербаль, експерт з питань лісового господарства та довкілля ГО "Форза"

ЗАВАНТАЖИТИ

Результати

Доповідачі та учасники Української лісової платформи загострили увагу на  юридичному та науковому аспектах впровадження сучасних лісівничих практик.  Впровадження сталих практик лісокористування, зокрема, наближеного до природи лісівництва та менеджменту лісів навколо водних об'єктів є основною умовою формування стійких та здорових лісових насаджень та запорукою збереження водних ресурсів.
Це потребує кардинальних змін у веденні лісового господарства, створення мережі наукових полігонів, фінансових витрат та більш тісної міжвідомчої взаємодії. Особливо важливе це питання в контексті реформування лісової галузі та євроінтеграційних процесів.

Подальшого покращення у галузі наближеного до природи лісівництва та менеджменту лісів навколо водойм потребують питання щодо:

Застосування,  в тому числі кліматично орієнтованого підходу при запровадженні сталих практик лісокористування;

Підготовки загальних Методичних рекомендацій з впровадження наближеного до природи лісівництва на основі кращих європейських та українських практик;

Подальшої підготовки та вдосконалення нормативно правових актів щодо сталого лісокористування для НПЛ і лісів навколо водойм;

Збільшення кількості пілотних ділянок для наближеного до природи лісівництва та менеджменту лісів навколо водойм (зокрема, у межах об'єктів природно-заповідного фонду);

Посилення нормативної та проєктної взаємодії щодо управління водними басейнами між профільними відомствами.

Подальші кроки

Розроблення Методичних рекомендацій з впровадження наближеного до природи лісівництва, створення нових наукових полігонів, започаткування та посилення співпраці між працівниками лісового та водного господарства й включення сталих лісівничих практик до планів управління річковими басейнами.

Перелік питань від учасників IV Форуму Української лісової платформи

Лист-відповідь від ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ"

Лист-відповідь від  Державного агенства лісових ресурсів України

Лист-відповідь Додаток до листа-відповіді  від  Державного агенства лісових ресурсів України від  Державного агентства лісових ресурсів України

Михайло Богомаз

Email:mbogomaz@wwf.ua